11:07, 05/07/2022

Diên Khánh: Xử lý các vi phạm khai thác đá granite trái phép

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh vừa báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đá granite (đá chẻ) trên địa bàn, qua đó phát hiện một số sai phạm cần chấn chỉnh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Diên Khánh vừa báo cáo UBND huyện kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đá granite (đá chẻ) trên địa bàn, qua đó phát hiện một số sai phạm cần chấn chỉnh.


Theo đó, ngày 30-5 Phòng TN-MT phối hợp với Công an huyện Diên Khánh, UBND xã Diên Lâm kiểm tra hoạt động khai thác đá granite tại thôn Khánh Xuân (xã Diên Lâm). Kết quả kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Thịnh Phát) cho thấy: Ngày 29-5-2012, UBND tỉnh cấp giấy phép cho Công ty TNHH Thạch Thảo được khai thác đá granite làm vật liệu xây dựng tại mỏ Khánh Xuân, diện tích khai thác 2ha, thời hạn khai thác 30 năm. Năm 2016, Công ty TNHH Thạch Thảo chuyển nhượng giấy phép cho Công ty Vạn Thịnh Phát. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Vạn Thịnh Phát đang khai thác đá chẻ được UBND tỉnh cấp phép, hình thức khai thác là khoan điện bằng tay, đục thủ công; có khoảng 20 công nhân hoạt động tại mỏ. Qua kiểm tra, các mốc giới khu vực khai thác không còn. Do đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Vạn Thịnh Phát thực hiện cắm mốc tại khu vực khai thác.


Đoàn tiếp tục kiểm tra và phát hiện tại vùng núi thôn Khánh Xuân có tình trạng khai thác đá granite trái phép do ông Trần Hồng Châu (thôn Khánh Xuân) làm chủ. Khu vực núi đá này ông Châu mua từ năm 2016 với diện tích khoảng 2ha. Hiện trạng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất có nhiều đá tảng lăn với kích thước không đồng đều, phân bố rải rác trong khu vực đất. Ông Châu đã thuê 4-5 công nhân đục đẽo đá làm đá chẻ sau đó chuyển đi tiêu thụ. Theo ông Châu, việc khai thác đá chẻ không liên tục, phụ thuộc vào thời tiết, khối lượng trung bình khai thác là 1m3/ngày. Việc khai thác của ông Châu chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Châu chấm dứt ngay việc khai thác đá trái phép.


Phòng TN-MT huyện kiến nghị UBND huyện Diên Khánh chỉ đạo UBND xã Diên Lâm thực hiện các thủ tục để xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi để mất mốc khu vực khai thác của Công ty Vạn Thịnh Phát; xác minh lại khối lượng khai thác đá chẻ của ông Châu để xử lý vi phạm hành chính về hành vi khai thác trái phép.


CHÍ TRUNG