08:06, 07/06/2021

Xây dựng bộ tiêu chí cho dự án xử lý rác thải

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhận được góp ý của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Sau khi có ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí và lựa chọn các nhà đầu tư tốt nhất.

 

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhận được góp ý của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Sau khi có ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí và lựa chọn các nhà đầu tư tốt nhất.


Nhiều nhà đầu tư nộp hồ sơ


Theo UBND tỉnh, thời gian qua, có khá nhiều nhà đầu tư xin được thực hiện các dự án nhà máy xử lý rác thải. Qua xem xét có khoảng 10 hồ sơ đầu tư dự án xử lý rác thải rắn phù hợp. Trong đó, tại khu vực TP. Nha Trang có 7 hồ sơ đề nghị thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tại thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, phù hợp với quy hoạch. Tại khu vực thị xã Ninh Hòa, UBND tỉnh cũng nhận được đề xuất dự án Nhà máy xử lý rác thải Ninh Xuân (xã Ninh Xuân) và chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hố chôn rác thải sinh hoạt tại bãi rác Hòn Rọ (thôn Ninh Ích, xã Ninh An) của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa. Cả 2 hạng mục này đều phù hợp với quy hoạch chung. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Thành phố mới KH đề nghị đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất sản phẩm từ rác tại huyện Cam Lâm, vị trí dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt.

 

Xử lý rác thải tại bãi rác Lương Hòa, TP. Nha Trang.

Xử lý rác thải tại bãi rác Lương Hòa, TP. Nha Trang.


Các dự án xin đầu tư nhà máy xử lý rác thải đa phần đều kết hợp đốt rác với việc thu hồi nhiệt để sản xuất điện năng. Trong đó, tại TP. Nha Trang có những dự án với công suất phát điện lên tới 30MW, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Hay tại Cam Lâm, chủ đầu tư đề xuất xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện với công suất 1.000 tấn/ngày và công suất phát điện đạt 18MW. Dự án này có diện tích khoảng 50ha, vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng.


Chọn dự án có công nghệ tiên tiến


Để lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án nhà máy xử lý rác thải, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Dự thảo đưa ra 4 nhóm tiêu chí cụ thể gồm: Công nghệ; môi trường - xã hội; tài chính và năng lực thực hiện dự án; kinh tế. Đồng thời, bộ tiêu chí cũng quy định thời gian thực hiện dự án không quá 12 tháng.


Về tiêu chí công nghệ, UBND tỉnh yêu cầu các nhà máy phải có công nghệ được khuyến khích áp dụng tại Việt Nam theo quy định hiện hành; có phương án kết hợp các công nghệ cùng xử lý ủ, đốt, thu hồi nhiệt để phát điện. Dự án đầu tư phải có công nghệ sơ chế rác thải trước khi xử lý, có thu hồi các thành phần từ rác thải rắn trước và sau xử lý để tái sử dụng hoặc tạo ra các sản phẩm có ích. Đặc biệt, UBND tỉnh ưu tiên các nhà máy có thể xử lý được rác thải mà không cần phân loại, không phát sinh các nguồn thải trong quá trình xử lý và xử lý được mùi trong quá trình vận hành.


Liên quan đến tiêu chí môi trường - xã hội, bên cạnh đảm bảo quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường hiện hành, bộ tiêu chí còn có những tiêu chí nâng cao. Đó là sẽ ưu tiên nhà đầu tư cam kết và xây dựng chính sách hỗ trợ về phúc lợi xã hội tại nơi có dự án; có phương án đào tạo nhân lực cho địa phương để sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ trong quá trình hoạt động.


Đối với tiêu chí tài chính và năng lực thực hiện dự án, UBND tỉnh yêu cầu chủ sở hữu phải có vốn trên tổng mức đầu tư dự án. Nhà đầu tư phải đảm bảo góp vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án. Đặc biệt, chủ đầu tư phải có năng lực, kinh nghiệm, đã đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý rác thải; ưu tiên nhà đầu tư có thêm cam kết các chương trình hỗ trợ năng lực quản lý cho tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường. Trong tiêu chí về kinh tế, UBND tỉnh yêu cầu giá dịch vụ xử lý rác thải không quá 400.000 đồng/tấn. Nhà đầu tư phải tự bỏ vốn đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng; có khả năng tiêu thụ tất cả sản phẩm từ hoạt động tái chế rác thải của dự án.

 

Liên quan đến dự thảo này, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có một số góp ý nhằm hoàn thiện các tiêu chí cơ bản. Theo ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, về thời gian thực hiện dự án, cần xem xét lại thời gian 12 tháng đối với 1 dự án bao gồm cả khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện lắp đặt, vận hành. Thực tế cho thấy, khâu giải phóng mặt bằng có thể có những khó khăn gây kéo dài thời gian không mong muốn. Do vậy, cần cân nhắc về thời gian để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, trong đó có cả nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án. Bên cạnh đó, nên bổ sung tiêu chí ưu tiên lựa chọn các công nghệ đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Đối với tiêu chí về môi trường và xã hội, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, bổ sung tiêu chí nước thải phải được xử lý theo quy định và tuần hoàn tái sử dụng 100% (như Nhà máy điện rác tại Cần Thơ đã áp dụng).


Đình Lâm