UBND tỉnh Khánh Hòa:

Phê duyệt đề án phụ nữ tỉnh phòng, chống rác thải nhựa

Chủ Nhật, 06/06/2021, 22:42 [GMT+7]

Phê duyệt đề án phụ nữ tỉnh phòng, chống rác thải nhựa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định phê duyệt đề án “Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, mục tiêu của đề án hướng đến việc thay đổi từ nhận thức đến hành động của hội viên và gia đình họ để hạn chế dần, tiến tới loại bỏ sử dụng đồ nhựa 1 lần và túi ni-lông, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Đề án được triển khai tại cộng đồng, các đơn vị, doanh nghiệp, điểm du lịch của các huyện, thị xã, thành phố, trong đó ưu tiên nguồn lực ở các địa phương chịu tác động lớn của rác thải nhựa. Thời gian triển khai đề án từ năm 2021 đến 2025 với các giải pháp chính là tuyên truyền nâng cao nhận thức; xây dựng và nâng cao hiệu quả các mô hình chống rác thải nhựa tại khu dân cư; giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và túi ni-lông khó phân hủy trong kinh doanh, sinh hoạt. Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và khuyến khích huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.


M.T

.

các thông tin tiện ích