Sẽ xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du sông Dinh Ninh Hòa

Chủ Nhật, 06/06/2021, 22:30 [GMT+7]

Sẽ xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du sông Dinh Ninh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định Phê duyệt đề cương và dự toán dự án Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa nước: Đá Bàn, Ea KrongRou, Suối Trầu trên lưu vực sông Dinh, thị xã Ninh Hòa.


Theo đó, chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dự án nhằm mục tiêu xác định các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp, tuyến thoát lũ trong các trường hợp xả lũ lớn và khi xảy ra sự cố có thể gây vỡ đập các công trình hồ chứa nước Đá Bàn, Ea KrongRou, Suối Trầu; xây dựng các bản đồ ngập lụt vùng hạ du 3 hồ chứa này ứng với các tình huống xả lũ lớn khẩn cấp và vỡ đập với vùng dự kiến bị ảnh hưởng có diện tích khoảng 200km2.

 

Sông Dinh Ninh Hòa vào mùa mưa
Sông Dinh Ninh Hòa vào mùa mưa


Trong thời gian 12 tháng, dự án sẽ tiến hành điều tra, thu thập dữ liệu cơ bản trong khu vực dự án; khảo sát kỹ thuật; xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực; tính toán xây dựng bản đồ ngập lụt theo các kịch bản; hoàn thiện báo cáo, chuyển giao sản phẩm cho chủ đầu tư và các ban, ngành liên quan để nâng cao năng lực quản lý rủi ro lũ lụt. Tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 2,5 tỷ đồng.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích