Hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025

Thứ Tư, 03/03/2021, 22:02 [GMT+7]

Hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025.


Theo UBND tỉnh, sau khi nhận được thông báo của Bộ Xây dựng, tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia rà soát các ý kiến của Bộ Xây dựng để nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025. Đến nay, hồ sơ đồ án đã được hoàn chỉnh theo ý kiến của Bộ Xây dựng. UBND tỉnh đã gửi hồ sơ để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đồ án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, tạo điều kiện phát triển chung của thành phố.


Trước đó, ngày 25-2, Bộ Xây dựng đã có thông báo kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị với lãnh đạo UBND tỉnh về việc hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần hoàn thiện một số nội dung như: Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung năm 2012 cần làm rõ sự phù hợp về ranh giới của các khu vực dự kiến điều chỉnh (cảng Nha Trang và phụ cận; đảo Hòn Tre và Hòn Một) với ranh giới thiết lập hành lang bảo vệ biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; làm rõ về cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch trong các khu vực dự kiến điều chỉnh, phù hợp với các định hướng, chỉ tiêu quy hoạch đã được xác định trong quy hoạch chung năm 2012. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tỉnh thuyết minh rõ hơn, đánh giá tác động toàn diện về môi trường biển đảo và dòng chảy, bổ sung hạ tầng khung kết nối cho khu vực…


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích