Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ Tư, 03/03/2021, 21:46 [GMT+7]

Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Chiều 3-3, ông Phan Văn Tùng - Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký quyết định công nhận huyện Diên Khánh đạt tiêu chí đô thị loại IV.

 

Một góc đô thị huyện Diên Khánh.

Một góc đô thị huyện Diên Khánh.


Phạm vi đánh giá là toàn bộ ranh giới hiện trạng huyện Diên Khánh, bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực dự kiến phát triển thành nội thị bao gồm thị trấn Diên Khánh và các xã: Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phú, Diên Phước, Suối Hiệp, Diên Sơn, Diên Điền.


Việc Diên Khánh đạt đô thị loại IV là một tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng huyện Diên Khánh lên thị xã. Đây sẽ là động lực thúc đẩy huyện hoàn thành các tiêu chí còn lại để được công nhận là thị xã trong thời gian tới.


H.DUNG

 

.

các thông tin tiện ích