Quy hoạch 19 cơ sở xử lý rác

Thứ Năm, 26/11/2020, 06:05 [GMT+7]

Quy hoạch 19 cơ sở xử lý rác

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 2891 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn tỉnh đến năm 2030.


Theo đó, toàn tỉnh sẽ đầu tư 19 cơ sở xử lý rác. Trong đó, 1 cơ sở xử lý rác thu hồi năng lượng (nhà máy xử lý rác) đặt tại Lương Hòa (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), tổng công suất 1.500 tấn/ngày; 5 cơ sở xử lý rác trung gian (xử lý sơ bộ, trung chuyển) và 13 bãi chôn lấp hợp vệ sinh đặt tại các địa phương. Tổng diện tích quy hoạch các cơ sở xử lý rác 140,5ha; tổng nhu cầu vốn từ ngân sách hơn 5.400 tỷ đồng, không bao gồm đầu tư cơ sở xử lý trung gian.


UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện theo  đúng quy hoạch được duyệt. Trong đó, cấp huyện lập kế hoạch 5 năm và hàng năm để triển khai quy hoạch.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích