Các yếu tố môi trường cơ bản trong giới hạn cho phép

Thứ Hai, 23/11/2020, 21:34 [GMT+7]

Các yếu tố môi trường cơ bản trong giới hạn cho phép

Trung tâm Quan trắc và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo về chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh đến tháng 10-2020.


Theo đó, diễn biến chất lượng môi trường không khí với các thông số có xu hướng tăng, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Một số nơi vượt quy chuẩn như: Mức ồn tại ngã ba Ninh Hòa có tần suất vượt quy chuẩn 40%, ngã tư cây Dầu Đôi có tần suất vượt quy chuẩn 60%. Về nồng độ bụi, TP. Cam Ranh vượt quy chuẩn với tần suất 10%. Về chất lượng nguồn nước tại các hồ chứa đều sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt với tần suất 90 - 100% (trừ hồ Cam Ranh, Tiên Du, Suối Dầu cần biện pháp xử lý tần suất 10%); sông Cái Nha Trang chất lượng nước không bị ô nhiễm qua các tháng nhưng tần suất tại các trạm quan trắc chỉ đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt 50 - 90%; sông Dinh Ninh Hòa chất lượng nước vào các tháng cuối năm suy giảm nhẹ, đạt mục đích cấp nước sinh hoạt với tần suất từ 70 đến 90%...


Q.V

 

.

các thông tin tiện ích