Kiểm soát chặt chẽ các dự án ven đồi, núi trên địa bàn TP. Nha Trang

Thứ Ba, 24/11/2020, 15:41 [GMT+7]

Kiểm soát chặt chẽ các dự án ven đồi, núi trên địa bàn TP. Nha Trang

Ngày 24-11, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp với các sở, ngành, UBND TP. Nha Trang về kiểm tra, rà soát các dự án tại khu vực ven đồi, núi trên địa bàn thành phố.
 
 
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, TP. Nha Trang hiện có 82 dự án tại các khu vực ven đồi, núi. Trong đó, 58 dự án đã có chủ trương, thủ tục pháp lý cho phép đầu tư; 24 dự án đã bị thu hồi hoặc đang xin chủ trương chấp thuận đầu tư. Các dự án tập trung ở khu vực: núi cô Tiên (phường Vĩnh Hoà) 30 dự án; núi Cù Hin và lân cận 12 dự án; núi Chín Khúc và lân cận 15 dự án; xã Phước Đồng 17 dự án; núi Chụt (phường Vĩnh Trường và phường Vĩnh Nguyên) 8 dự án. Hiện nay, đa số các dự án đều chưa triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng tiến độ của giấy chứng nhận đầu tư hoặc pháp lý về đầu tư liên quan, cần tiến hành rà soát để xử lý theo quy định.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở, ngành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những dự án ở khu vực ven đồi, núi trên địa TP. Nha Trang để bảo đảm tính pháp lý, bảo đảm môi trường bền vững. Thành phố phải đặc biệt quan tâm công tác thanh tra trên các lĩnh vực xây dựng, môi trường, nông nghiệp... Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch Thủ tướng đã phê duyệt đối với TP. Nha Trang từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2045, thành phố cần khẩn trương cập nhật quy hoạch trên cơ sở tích hợp các quy hoạch phân khu 1/2.000 ở phường nội thị và các khu vực lân cận đã được UBND tỉnh cho phép, theo hướng ưu tiên phát triển đô thị, du lịch, bảo đảm hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 23-9-2021. Các sở, ngành, UBND thành phố cần rà soát, theo dõi và cho dừng triển khai đối với những dự án không đúng quy hoạch, chưa chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã chấp thuận chủ trương đầu tư mà chưa triển khai, chưa đánh giá tác động môi trường…; kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp san nền, khai thác khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với những trường hợp kinh doanh căn hộ du lịch; cập nhật quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm bảo đảm phù hợp với thực tế…
 
 
K.D
.

các thông tin tiện ích