Khẩn trương lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ Nhật, 15/11/2020, 22:09 [GMT+7]

Khẩn trương lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập quy hoạch theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30 ngày 27-7-2020 về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với các địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, khẩn trương tổ chức lập quy hoạch đúng theo tiến độ được phê duyệt.


Được biết, ngày 7-8, Thủ tướng ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng yêu cầu, quy hoạch định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cả 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường. Bên cạnh đó, nội dung lập quy hoạch phải bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh.


Văn Kỳ

 

.

các thông tin tiện ích