Đánh giá lại chất lượng, trữ lượng mỏ nước khoáng nóng Trường Xuân

Thứ Tư, 18/11/2020, 21:55 [GMT+7]

Đánh giá lại chất lượng, trữ lượng mỏ nước khoáng nóng Trường Xuân

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đồng ý về chủ trương để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất Chế biến thực phẩm Thành Công (công ty) thực hiện tổng hợp tài liệu, quan trắc, đánh giá lại trữ lượng, chất lượng nguồn nước khoáng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa) trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xem xét, phê duyệt, công nhận theo quy định.


Trên cơ sở chất lượng, trữ lượng nước khoáng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công ty tiến hành lập dự án đầu tư khai thác tại mỏ nước khoáng Trường Xuân báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và các vấn đề có liên quan làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác theo quy định của pháp luật. Công ty chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại mỏ nước khoáng Trường Xuân cũng như các công trình phụ trợ phục vụ khai thác mỏ cho đến khi có ý kiến chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Thái Thịnh

.

các thông tin tiện ích