10:05, 06/05/2020

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp với chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, bất động sản để lấy ý kiến, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm thúc đẩy lĩnh vực nhà ở - bất động sản tăng trưởng ổn định, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp với chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, bất động sản (BĐS) để lấy ý kiến, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm thúc đẩy lĩnh vực nhà ở - BĐS tăng trưởng ổn định, bền vững.


Tại buổi làm việc, Bộ Xây dựng đã khái quát tình hình thị trường BĐS trong những năm vừa qua; đánh giá những tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2020; đề xuất những giải pháp cấp bách và lâu dài để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS nói chung cũng như các doanh nghiệp kinh doanh BĐS nói riêng.


Thị trường BĐS Việt Nam trong thời gian qua đã có bước phát triển tương đối ổn định; cơ chế chính sách pháp luật đã cơ bản hoàn thiện, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; số lượng dự án ngày càng nhiều, quy mô dự án lớn tăng cao, sản phẩm BĐS ngày càng đa dạng phong phú. Nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới… với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ đã được hình thành ngày càng nhiều làm thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao điều kiện sống của các tầng lớp nhân dân.


Tuy nhiên giai đoạn vừa qua, với những biến động nhất định cho thấy thị trường BĐS chưa thật sự phát triển bền vững, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với các hoạt động của các doanh nghiệp và giao dịch thị trường BĐS đã gây ra những thiệt hại, những thách thức mới đối với lĩnh vực này. Cụ thể, số lượng sàn giao dịch đóng cửa chiếm khoảng 80%, còn lại đều hoạt động cầm chừng; tỷ lệ người lao động mất việc, tạm ngừng công việc hoặc làm việc cầm chừng trong lĩnh vực BĐS tương đối lớn; số lượng doanh nghiệp được thành lập mới tăng thấp nhất trong cùng kỳ giai đoạn 2015 - 2019, trong đó số lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới giảm 11,9%, tạm ngưng kinh doanh tăng 94,1% so với cùng kỳ năm 2019 - tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao nhất trong các ngành nghề; số lượng, giá trị sản phẩm BĐS tồn kho tăng…


Các chuyên gia đều đồng tình với đề xuất của Bộ Xây dựng khi đưa ra các giải pháp về thể chế, tài khóa và tín dụng đối với phát triển nhà ở và thị trường BĐS, đặc biệt là tập trung trọng tâm phát triển nhà ở xã hội - coi đây là giải pháp tạo đà, “kích thích” sự phát triển của thị trường BĐS trong giai đoạn khó khăn này. Các chuyên gia cũng cho rằng trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Bộ Xây dựng sớm đề xuất với Chính phủ có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp như: Xem xét cho phép chậm nộp, giãn nộp tiền sử dụng đất; hỗ trợ miễn giảm thuế cho doanh nghiệp; điều chỉnh giảm lãi suất cho vay… Đồng thời, các chuyên gia đánh giá cao việc Bộ Xây dựng đã chủ động xây dựng báo cáo, đề xuất giải pháp cụ thể và kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS ngay sau đại dịch Covid-19.


Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đưa ra các giải pháp, nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tổng thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất…


T.K