Báo cáo kết quả xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thứ Năm, 21/05/2020, 21:41 [GMT+7]

Báo cáo kết quả xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản về việc báo cáo kết quả triển khai xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (theo Quyết định 1788,  ngày 1-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ).


Theo đó, bộ yêu cầu đánh giá việc thực hiện các giải pháp (quản lý, kiểm soát; công khai thông tin; hoàn thiện cơ chế, chính sách; kiểm soát tình trạng phát sinh mới; đa dạng nguồn lực tài chính; khó khăn, vướng mắc); đánh giá tiến độ xử lý (đơn vị chưa hoàn thành biện pháp xử lý triệt để; tiến độ xử lý của đơn vị có tên trong danh sách Quyết định 1788; khó khăn và biện pháp tháo gỡ…); đánh giá về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách (bố trí kinh phí xử lý từ khu vực công ích từ năm 2008 đến nay; tổng hợp đánh giá tiến độ các dự án xử lý ô nhiễm triệt để đến ngày 30-9-2020; đề xuất, kiến nghị…). Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 15-7.


V.L

.

các thông tin tiện ích