10:12, 23/12/2019

Điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu vực Hòn Nghê

Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc). Theo đó, tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch là 354,42ha, ranh giới phía tây bắc giáp núi Hòn Thơm, đông bắc giáp đường Nguyễn Xiển, phía nam giáp sông Cái Nha Trang, phía đông giáp dự án tuyến đường Vành đai 2, phía tây giáp núi Hòn Thơm. Dự kiến thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 10-1-2020.

Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Hòn Nghê (xã Vĩnh Ngọc). Theo đó, tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch là 354,42ha, ranh giới phía tây bắc giáp núi Hòn Thơm, đông bắc giáp đường Nguyễn Xiển, phía nam giáp sông Cái Nha Trang, phía đông giáp dự án tuyến đường Vành đai 2, phía tây giáp núi Hòn Thơm. Dự kiến thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 10-1-2020.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang, việc điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, cấp phép, quản lý xây dựng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao môi trường sống đô thị cho người dân, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị. Quy hoạch còn nhằm khớp nối, cập nhật các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực, cũng như các dự án khác có liên quan đến khu vực quy hoạch.


V.K