10:12, 22/12/2019

Xây dựng đường D6 kết nối Tỉnh lộ 2 với Quốc lộ 27C

Từ nguồn vốn Chương trình phát triển đô thị, huyện Diên Khánh đang đầu tư gần 89 tỷ đồng xây dựng đường D6 kết nối Tỉnh lộ 2 với Quốc lộ 27C. Trong đó, chi phí xây dựng xấp xỉ 65 tỷ đồng; chi phí dự phòng 7,3 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng hơn 7 tỷ đồng; quản lý dự án gần 1,2 tỷ đồng…

Từ nguồn vốn Chương trình phát triển đô thị, huyện Diên Khánh đang đầu tư gần 89 tỷ đồng xây dựng đường D6 kết nối Tỉnh lộ 2 với Quốc lộ 27C. Trong đó, chi phí xây dựng xấp xỉ 65 tỷ đồng; chi phí dự phòng 7,3 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng hơn 7 tỷ đồng; quản lý dự án gần 1,2 tỷ đồng…


Các hạng mục chính gồm: đường giao thông dài 1,7km; xây cầu Bàu Sáu và hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng trên toàn tuyến. Hiện nay, nhà thầu là Liên danh Công ty Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 đã cơ bản hoàn thành hạng mục cầu và đoạn Quốc lộ 27C nối cầu Bàu Sáu dài 700m. Đoạn còn lại từ cầu Bàu Sáu đi Tỉnh lộ 2 dài 1km đang đắp nền đường. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong năm 2020.


V.L