09:12, 20/12/2019

Diên Khánh: Gần 65 tỷ đồng đầu tư kè, đường sông nhánh

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Diên Khánh, huyện đang triển khai dự án kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp hơn 36 tỷ đồng; tư vấn gần 4,5 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng hơn 13,6 tỷ đồng…

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Diên Khánh, huyện đang triển khai dự án kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp hơn 36 tỷ đồng; tư vấn gần 4,5 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng hơn 13,6 tỷ đồng…

 

Đổ đất 2 bên bờ tả, hữu sông nhánh.

Đổ đất 2 bên bờ tả, hữu sông nhánh.


Dự án gồm các hạng mục: xây mới đường giao thông và kè gia cố mái ta luy 2 bên bờ tả, hữu của sông nhánh; xây dựng vỉa hè, bó vỉa, cây xanh; hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng…


Dự án đã triển khai được 4 tháng, hiện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khánh Vĩnh - đơn vị thi công - đang tiến hành đắp đất, đổ chân khay mái kè, xây dựng hệ thống thoát nước… Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2020.


V.L