Nha Trang: Xây dựng kế hoạch chống rác thải nhựa

Thứ Ba, 01/10/2019, 22:31 [GMT+7]

Nha Trang: Xây dựng kế hoạch chống rác thải nhựa

TP. Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn.


Theo đó, các cấp, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến phong trào chống rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích cộng đồng tham gia thu gom, phân loại và tái chế sản phẩm từ nhựa, túi ni lông; khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường... Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng kêu gọi giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp, khách du lịch, người dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần... Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang thống kê nguồn phát sinh rác thải nhựa; tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển, đảo; bổ sung thùng rác công cộng tại các khu dân cư; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, tái chế sản phẩm nhựa, túi ni lông... Ban Quản lý vịnh Nha Trang yêu cầu các chủ phương tiện thủy, nhà hàng, lồng bè nuôi trồng thủy sản không xả chất thải, rác thải xuống biển, chủ động tuyên truyền về chống rác thải nhựa...


V.L
 

.

các thông tin tiện ích