Triển khai Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Thứ Hai, 30/09/2019, 22:05 [GMT+7]

Triển khai Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

TP. Cam Ranh vừa triển khai kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

 
Theo đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa; kêu gọi các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động, giữ gìn môi trường và mỹ quan đô thị; nỗ lực loại bỏ rác thải nhựa, phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025, thành phố không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Thành phố giao các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tổ chức dọn dẹp rác thải và vệ sinh ven biển. Các ngành, địa phương tùy theo chức năng đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tăng cường thu gom chất thải, đặc biệt là rác thải ven biển.


P.L
 

.

các thông tin tiện ích