Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sinh hoạt tại Ninh Hoà

Thứ Bảy, 28/09/2019, 19:57 [GMT+7]

Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sinh hoạt tại Ninh Hoà

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có quyết định phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn đối với 4 hệ thống cấp nước gồm: Ninh Xuân; Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng; Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông và Ninh Sim (thị xã Ninh Hoà) do Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hoà sản xuất, cung ứng.


Theo đó, giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn bình quân đã bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với 4 hệ thống cấp nước trên là 8.944 đồng/m3. Giá tiêu thụ được áp dụng theo cơ chế giá luỹ tiến, với 4 mức cụ thể. Mức sinh hoạt 1, tiêu thụ từ 1m3 đến 10m3 đầu tiên/hộ/tháng, được tính giá 7.155 đồng/m3. Mức sinh hoạt 2, tiêu thụ trên 10m3 đến 20m3/hộ/tháng, có giá 8.944 đồng/m3. Mức sinh hoạt 3, tiêu thụ trên 20m3 đến 30m3/hộ/tháng, giá 10.733 đồng/m3. Mức sinh hoạt 4, tiêu thụ trên 30m3/hộ/tháng, giá 11.000 đồng/m3. Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chi phí lắp đặt đồng hồ nước, ống nhánh, nhưng chưa tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.


Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hoà được quyết định giá tiêu thụ nước cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ bình quân với các chỉ tiêu đã được phê duyệt. Đồng thời, công ty đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng (đồng hồ đo nước, ống nhánh đến hộ sử dụng nước).


Quyết định có hiệu lực thi hành từ kỳ hoá đơn thu tiền nước tháng 10.   


N.THIỀU 

.

các thông tin tiện ích