Lấy ý kiến quy hoạch chi tiết khu vực bắc thị trấn Diên Khánh

Thứ Hai, 14/10/2019, 22:28 [GMT+7]

Lấy ý kiến quy hoạch chi tiết khu vực bắc thị trấn Diên Khánh

Huyện Diên Khánh vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến thống nhất một số nội dung việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực phía bắc thị trấn Diên Khánh.


Tại cuộc họp, Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị - đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt các chỉ tiêu quy hoạch, vị trí cần xin ý kiến các cơ quan quản lý. Đại diện các phòng, ban tham gia rà soát và đánh giá tổng hợp những điểm cần điều chỉnh, bổ sung.


Kết luận cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu đồ án quy hoạch khớp nối đồng bộ với các dự án đang chuẩn bị triển khai trên địa bàn như: Đường Nguyễn Khắc Diện, Trần Quang Khải. Bên cạnh đó, yêu cầu Phòng Quản lý Đô thị, UBND thị trấn Diên Khánh phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án trình UBND huyện thông qua trước khi tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Thời gian hoàn thành trước tháng 12-2019.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích