Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy Sản xuất bao bì

Thứ Sáu, 02/08/2019, 23:31 [GMT+7]

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy Sản xuất bao bì

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với TP. Nha Trang, xã Vĩnh Phương kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy Sản xuất bao bì - Cơ sở 2 của Công ty Cổ phần Đông Á tại Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, theo đề nghị của doanh nghiệp.


Qua kiểm tra cho thấy, công ty đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn hơi/giờ, sử dụng nhiên liệu than cám. Kết quả phân tích mẫu cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Về nước thải có 4 thông số vượt quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp. Cụ thể, COD vượt 1,58 lần; BOD 5 vượt 2,66; amoni vượt 1,96; dầu mỡ vượt 3,28.


Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần Đông Á rà soát lại hệ thống xử lý nước thải; cải tạo, nâng cấp để bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi xả thải, hoàn thành trước ngày 15-8.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích