Xác định nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 31/07/2019, 21:04 [GMT+7]

Xác định nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường đang mời gọi các đơn vị tư vấn thực hiện đề tài “Điều tra, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh” với tổng kinh phí dự kiến 800 triệu đồng.


Mục tiêu của đề tài là rà soát, điều tra bổ sung các nguồn nước thải trên địa bàn tỉnh; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải; sức chịu tải của hệ thống sông, hồ, đầm; khả năng tiềm ẩn, rủi ro gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn và đề xuất giải pháp kiểm soát. Đề tài triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020. Sản phẩm là phần mềm đánh giá, khoanh vùng nguồn nước thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường; báo cáo chuyên đề và bản đồ định vị các nguồn nước thải…


Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập tổ thẩm định khả năng ứng dụng phần mềm của các đơn vị tham gia để lựa chọn phần mềm phù hợp trước khi thực hiện.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích