Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Thứ Hai, 11/03/2019, 21:29 [GMT+7]

Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh năm 2018 theo Thông tư số 27, ngày 29-9-2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ số đánh giá đạt 92% và xếp loại tốt.
 
Theo đó, các nội dung đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô nhiễm môi trường; điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo; định kỳ quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng nước; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…
 
Hồng Minh
 
.

các thông tin tiện ích