Tăng cường kiểm tra nghiệm thu xây dựng công trình trong quá trình thi công

Thứ Tư, 12/12/2018, 23:15 [GMT+7]

Tăng cường kiểm tra nghiệm thu xây dựng công trình trong quá trình thi công

Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Để việc kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật, hạn chế các thiếu sót, rủi ro có thể xảy ra đối với các công trình, Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư khi triển khai xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc xây dựng các công trình thuộc diện được miễn cấp phép xây dựng theo quy định Luật Xây dựng phải tuân thủ các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng.


Cụ thể, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư  phải có báo cáo thông tin công trình bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để ngành chức năng lập kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Căn cứ theo kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình đã được chủ đầu tư báo cáo thông tin như đã nêu trên, khi công trình đã hoàn thành thi công xây dựng chuẩn bị đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định.


Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Trường hợp chủ đầu tư tự bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt từ 70 - 80 triệu đồng.


ĐẠI HƯNG

 

.

các thông tin tiện ích