Ngăn ngừa chuyển nhượng dự án không đúng quy định

Thứ Sáu, 07/12/2018, 00:26 [GMT+7]

Ngăn ngừa chuyển nhượng dự án không đúng quy định

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Du lịch, Tài chính, Tư pháp và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.


Để ngăn ngừa chuyển nhượng dự án không đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư kiểm tra, xây dựng quy định, quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các phòng, ban trong sở nhằm không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thay đổi, điều chỉnh đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi, điều chỉnh cổ đông sáng lập để chuyển nhượng dự án. Trước khi giải quyết cho phép thay đổi, điều chỉnh đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi, điều chỉnh cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn liên quan đến các dự án chậm tiến độ, sở phải kiểm tra, lấy ý kiến các ngành liên quan và báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến.


V.K
 

.

các thông tin tiện ích