Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Thứ Hai, 21/05/2018, 23:08 [GMT+7]

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2018.


Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam theo hướng dẫn số 61 của Ban Tuyên giáo Trung ương như: những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam… Từ nay đến hết tháng 6, đồng loạt tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 với chủ đề “Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa”, ngày Đại dương thế giới năm 2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” trên phạm vi cả nước. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác nhựa ra môi trường…; tổ chức các hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…


V.LẠC

 

.

các thông tin tiện ích