Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú các cơ sở giáo dục

Thứ Hai, 07/06/2021, 21:10 [GMT+7]

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú các cơ sở giáo dục

Sở Y tế vừa ban hành công văn đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn bán trú của các cơ sở giáo dục.


Theo đó, phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp trung tâm y tế, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP đối với bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra ATTP đối với hộ kinh doanh thức ăn đường phố lân cận các trường mầm non, tiểu học, đặc biệt tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với bếp ăn bán trú của nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo phân công, phân cấp; xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, hộ kinh doanh thực phẩm cố tình vi phạm quy định đảm bảo ATTP...; trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp phòng y tế kiểm tra ATTP đối với bếp ăn bán trú của các trường trên địa bàn; thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm nhanh về ATTP, lấy mẫu gửi kiểm nghiệm đối với các mẫu thực phẩm xét nghiệm bằng bộ test nhanh có kết quả dương tính; chỉ đạo trạm y tế các xã, phường, thị trấn phối hợp, tham mưu UBND cùng cấp trong công tác kiểm tra ATTP...


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích