Hỗ trợ dạy và học tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông

Thứ Năm, 10/06/2021, 22:59 [GMT+7]

Hỗ trợ dạy và học tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số (DTTS) trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.


Theo dự thảo, việc tổ chức lớp học tiếng DTTS được quy định như sau: Trường hợp tất cả số người học trong một lớp học theo cấp học đều có nguyện vọng học một thứ tiếng DTTS và cùng một trình độ thì lớp học tiếng DTTS đồng thời với lớp theo cấp học. Trường hợp lớp học chỉ có một số người học có nguyện vọng học một thứ tiếng DTTS thì lớp học sẽ được tách riêng và người học của lớp bao gồm người học của một lớp hoặc người học của nhiều lớp khác nhau trong cùng một trường, một cấp học, có nguyện vọng học cùng một thứ tiếng DTTS và cùng một trình độ. Số người học của lớp học tiếng DTTS tối thiểu không dưới 10 người/lớp. Người học hoàn thành chương trình tiếng DTTS theo cấp học (từ lớp 9 trở lên) được kiểm tra, đánh giá, xếp loại và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành trình độ của cấp học.


Dự thảo cũng đề xuất quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên dạy tiếng DTTS. Theo đó, giáo viên (không phân biệt biên chế hay hợp đồng, kiêm nhiệm) dạy tiếng DTTS bảo đảm số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng DTTS từ 4 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; từ 2 tiết/tuần trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định.


T.K

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 71 giây...