Ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất

Thứ Năm, 30/01/2020, 23:02 [GMT+7]

Ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất

Đây là một trong những nội dung của kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

 

Học sinh thi nghề Tin học .

Học sinh thi nghề Tin học .


Cụ thể, mục tiêu đề ra là: 100% trang thông tin điện tử của sở và các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; 40% hồ sơ trực tuyến phát sinh trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết thuộc các thủ tục hành chính được công bố; tiếp tục nâng cấp trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT…


Sở cũng giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn trong việc hướng dẫn triển khai việc ứng dụng CNTT trong toàn ngành; rà soát các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đầy đủ, đúng quy định; thay thế dần cách làm việc truyền thống bằng việc điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ thông qua các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa, thư điện tử công vụ…


K.D

.

các thông tin tiện ích