Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thứ Năm, 30/01/2020, 23:01 [GMT+7]

Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên (GV); tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương…


Chuẩn bị đội ngũ giáo viên


Bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo duc và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, sở được giao giúp UBND tỉnh soạn thảo kế hoạch và văn bản triển khai các nhiệm vụ. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị tổng rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý GV, nhân viên theo lộ trình thực hiện Chương trình GD phổ thông 2018. Sở đã và đang phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ GV, nhân viên hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành GD và địa phương.

 

Tiết học tại Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang).

Tiết học tại Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang).


Bên cạnh đó, sở cũng thực hiện việc đánh giá cán bộ quản lý, GV theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, GV, nhân viên. Đồng thời, lựa chọn đội ngũ GV cốt cán các môn học để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Từ đó, triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến, đảm bảo 100% GV được phân công dạy Chương trình GD phổ thông 2018 hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp theo lộ trình. Cụ thể, hoàn thành trước tháng 8-2020 đối với GV dạy lớp 1; trước tháng 8-2021 đối với GV dạy lớp 2, lớp 6; trước tháng 8-2022 đối với GV dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10; trước tháng 8-2023 đối với GV dạy lớp 4, lớp 8, lớp 11 và trước tháng 8-2024 đối với GV dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12.


UBND tỉnh cũng giao Trường Đại học Khánh Hòa nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo GV mới và các chương trình bồi dưỡng GV, phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GD phổ thông 2018. 

   
Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất

 

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch thực hiện đổi mới Chương trình GD phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến 2025 dự kiến là hơn 387,28 tỷ đồng. Trong đó, trang bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho cấp THPT hơn 368,5 tỷ đồng (kinh phí từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án). Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, GV từ cấp tiểu học đến THPT gần 11,1 tỷ đồng (từ nguồn vốn sự nghiệp). Kinh phí biên soạn, thẩm định, in ấn, tập huấn tài liệu GD địa phương gần 7,8 tỷ đồng.

Theo bà Hoàng Thị Lý, sở đang tiến hành tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GD mầm non và GD phổ thông 2017 - 2025 phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình GD phổ thông 2018 và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp theo quy định mới của Bộ GD-ĐT. Trong đó, ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học, đảm bảo 1 phòng/lớp; đầu tư phòng học bộ môn đối với cấp THCS và THPT; xóa các phòng học tạm, phòng xuống cấp; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.


UBND đã đề nghị các trường cần phát huy tính chủ động, tự chủ trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ cấp trên. Đồng thời, rà soát, nâng cấp và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng GV qua mạng của Bộ GD-ĐT. Theo lộ trình, trước tháng 7-2020, sẽ chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học cho các lớp 1 năm học 2020 - 2021. Đến tháng 7-2024 sẽ chuẩn bị xong đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12 năm học 2024 - 2025.


Lộ trình hoàn thiện chương trình, nội dung, tài liệu GD địa phương và tổ chức tập huấn nội dung này đối với từng khối lớp cũng đã được đề ra. Theo đó, sẽ có bộ tài liệu GD địa phương sử dụng thống nhất trong các trường phổ thông trên toàn tỉnh.


H.NGÂN


 

.

các thông tin tiện ích