Tái cấu trúc các trường sư phạm

Thứ Sáu, 29/12/2017, 05:40 [GMT+7]

Tái cấu trúc các trường sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa tổ chức hội nghị hiệu trưởng các trường sư phạm với sự tham dự của đại diện 30 trường đại học sư phạm, trường đại học có đào tạo sư phạm và trường cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước.


Đáng chú ý, về phương hướng công tác mở ngành đào tạo sư phạm, Bộ GD-ĐT khẳng định từ năm 2018 đào tạo sư phạm phải gắn với nhu cầu sử dụng. Cụ thể, UBND các tỉnh, thành xác định nhu cầu nhân lực sư phạm trong các giai đoạn trung và dài hạn, xây dựng kế hoạch đặt hàng, tuyển dụng và phân công công việc sau khi đào tạo. Bộ GD-ĐT sẽ giao chỉ tiêu đào tạo sư phạm theo cơ chế đặt hàng dựa trên cơ sở nhu cầu của địa phương và năng lực của cơ sở đào tạo. Nhu cầu đó cần xuất phát từ việc rà soát đội ngũ của từng địa phương, đưa ra con số chính xác về nhu cầu giáo viên và cam kết sử dụng sau khi đào tạo. Bộ GD-ĐT sẽ có trách nhiệm cùng làm việc với các địa phương để có giải pháp cụ thể.


Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT sẽ trình Chính phủ đề án tái cấu trúc các trường sư phạm. Để có căn cứ cho quá trình triển khai bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, Bộ GD-ĐT sẽ sớm ban hành các chuẩn giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giảng viên sư phạm… Sau khi có chuẩn sẽ có phương án để bồi dưỡng hoặc thay thế giáo viên. Việc bồi dưỡng, đào tạo giáo viên sẽ được làm theo hình thức cuốn chiếu, không làm ồ ạt và chú trọng phương pháp đào tạo trực tuyến…


S.D

.

các thông tin tiện ích