Nghiêm cấm sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung xúc phạm tổ chức, cá nhân

Thứ Tư, 13/04/2016, 21:49 [GMT+7]

Đó là một trong những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 10/2016 ban hành ngày 5-4 về Quy chế công tác sinh viên (SV) đối với chương trình đào tạo đại học (ĐH) hệ chính quy.


Cụ thể, điều 6 của quy chế nêu rõ các hành vi SV không được làm:


1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục ĐH và người khác;


2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.


3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.


4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục ĐH hoặc ngoài xã hội.


5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.


6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.


7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong cơ sở giáo dục ĐH và các hành vi vi phạm đạo đức khác.


8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục ĐH khi chưa được thủ trưởng cơ sở ĐH cho phép.


9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên internet.


10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.


Quy chế này áp dụng đối với các ĐH Quốc gia, ĐH vùng, Học viện, trường ĐH trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ chính quy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


T. H


 

.

các thông tin tiện ích