Tổ chức chuyên đề "Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học"

Thứ Tư, 13/04/2016, 20:18 [GMT+7]

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức chuyên đề “Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học”.


Các cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên tại các trường tiểu học có học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tham gia dự giờ 2 tiết dạy của lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập tại Trường Tiểu học Tân Lập 2 (Nha Trang). Qua đó, đánh giá việc triển khai các nội dung: công tác huy động trẻ khuyết tật ra lớp; việc lập hồ sơ quản lý học sinh khuyết tật học hòa nhập; công tác tư vấn, hỗ trợ việc xác định mức độ khuyết tật của học sinh khuyết tật tại địa phương và trong nhà trường. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học; triển khai phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch giáo dục, chuẩn bị tài liệu, phương tiện hỗ trợ… đối với những học sinh này.


K.D 

.

các thông tin tiện ích