02:04, 21/04/2016

Hướng dẫn xét tuyển học sinh học chương trình tiếng Pháp

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn xét tuyển học sinh học chương trình tiếng Pháp tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Nha Trang) năm học 2016-2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn xét tuyển học sinh học chương trình tiếng Pháp tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Nha Trang) năm học 2016-2017.

 

Học sinh thi tốt nghiệp chương trình Song ngữ tiếng Pháp cấp THPT năm 2015.
Học sinh thi tốt nghiệp chương trình Song ngữ tiếng Pháp cấp THPT năm 2015.

 

Theo đó, ngoài các quy định chung đối với học sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Pháp của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi còn phải đảm bảo các yêu cầu: Học sinh lớp 9 học theo chương trình tiếng Pháp tăng cường tại Trường THCS Trần Quốc Toản (Nha Trang), ngoài việc tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS còn phải tham dự kỳ thi xác nhận trình độ tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp theo đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi tham gia xét tuyển vào lớp 10 song ngữ. Học sinh được tuyển thẳng vào các lớp 10 song ngữ tiếng Pháp khi có đủ các điều kiện: Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên; xếp loại xét tốt nghiệp THCS loại khá trở lên; có điểm trung bình của các bài thi môn tiếng Pháp và môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS song ngữ đạt từ 6 điểm trở lên. Những học sinh đạt điểm trung bình cộng của các bài thi các môn tiếng Pháp và môn Toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS song ngữ đạt từ 5,0 điểm đến 5,9 điểm được tuyển thẳng vào lớp 10 tiếng Pháp tăng cường (không học các môn khoa học bằng tiếng Pháp) Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Những học sinh không đủ điều kiện tuyển sinh vào song ngữ tiếng Pháp và tiếng Pháp tăng cường sẽ theo học chương trình tiếng Pháp (tiếng nước ngoài) hiện hành tại trường này. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường THCS Trần Quốc Toản (Nha Trang) gửi hồ sơ liên quan đến học sinh dự tuyển cho Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trước ngày 13-6-2016.

K.D