04:07, 06/07/2022

Trung tâm Nhật ngữ Sen Quốc tế - ASP: Ký kết uỷ thác đào tạo với doanh nghiệp đối tác Nhật Bản

Ngày 6-7, Trung tâm Nhật ngữ Sen Quốc tế - ASP (TP. Nha Trang) tổ chức lễ ký kết uỷ thác đào tạo Nhật ngữ với Doanh nghiệp xã hội Phát triển Nhân lực Quốc tế (Nhật Bản).

Ngày 6-7, Trung tâm Nhật ngữ Sen Quốc tế - ASP (TP. Nha Trang) tổ chức lễ ký kết uỷ thác đào tạo Nhật ngữ với Doanh nghiệp xã hội Phát triển Nhân lực Quốc tế (Nhật Bản).

Các đơn vị ký kết uỷ thác đào tạo
Các đơn vị ký kết uỷ thác đào tạo

Theo đó, thông qua ký kết uỷ thác đào tạo, các đơn vị sẽ phối hợp quảng bá các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đi học tập và làm việc tại Nhật Bản; cung cấp thông tin về cơ hội học tập, du học, làm việc tại Nhật Bản; cung cấp, tư vấn, giới thiệu chính xác các thông tin liên quan đến những thủ tục cần thiết dành cho người có nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động; giới thiệu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho người có nhu cầu du học, việc làm tại Nhật Bản; giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình du học, làm việc tại Nhật Bản, những thuận lợi, khó khăn và các chính sách ưu đãi...

Được biết, Trung tâm Nhật ngữ Sen Quốc Tế - ASP là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Sen Quốc tế, là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện đào tạo tiếng Nhật và du học Nhật Bản chuyên nghiệp tại Nha Trang.

V.T