Sẽ kiểm tra 49 hệ thống quản lý chất lượng các cấp

Thứ Hai, 14/06/2021, 22:27 [GMT+7]

Sẽ kiểm tra 49 hệ thống quản lý chất lượng các cấp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch 4806 kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh năm 2021. Theo đó, sẽ kiểm tra 49 hệ thống quản lý chất lượng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó, 22 hệ thống tại các sở, ngành; 8 hệ thống tại huyện, thị xã, thành phố và 19 hệ thống cấp xã các địa phương trong tỉnh (trừ Nha Trang). Thời gian kiểm tra từ ngày 15-7 đến 30-10.


Nội dung kiểm tra bao gồm 3 nội dung chính: Kiểm tra việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015; kiểm tra việc tuân thủ Quyết định 19/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung trên; đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá thực tế hoạt động về vấn đề này tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích