Vạn Ninh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 88 quần chúng ưu tú

Thứ Hai, 25/01/2021, 22:36 [GMT+7]

Vạn Ninh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 88 quần chúng ưu tú

Sáng 25-1, Trung tâm Chính trị huyện Vạn Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I-2021. Lớp học có 88 học viên là quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ cơ quan, phòng, ban, trường học và đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Trong 5 ngày (từ ngày 25 đến 29-1), học viên được học tập 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên còn nghiên cứu chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.


HOÀI DUY

 

.

các thông tin tiện ích