Năm 2021, giao 1.898 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính

Thứ Hai, 25/01/2021, 18:01 [GMT+7]

Năm 2021, giao 1.898 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2021. Theo đó, tổng số lượng biên chế công chức được giao là 1.898.
 
Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh được giao 1.143 chỉ tiêu, bao gồm 1 chỉ tiêu dự phòng; 9 UBND cấp huyện được giao 755 chỉ tiêu. Cụ thể, Ban Dân tộc được giao 16 chỉ tiêu; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong được giao 31 chỉ tiêu. 17 sở được giao tổng cộng 967 chỉ tiêu gồm: Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Xây dựng và Sở Y tế. Các cơ quan: Thanh tra tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được giao tổng cộng 128 chỉ tiêu.
 
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu cho các tổ chức thuộc và trực thuộc theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế công chức được giao và quản lý, sử dụng biên chế đúng quy định pháp luật.
 
Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.
Thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 (vòng 1) ngày 2-1-2021.
 
 
Đồng thời, UBND tỉnh cũng quyết định giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao và sự nghiệp khác năm 2021 là 4.110 người. Bao gồm: Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện với 414 người( nhiều nhất là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Nha Trang với 170 người); các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành: 3.663 người (nhiều nhất là các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế với 2.832 người) và 7 biên chế dự phòng, Riêng số người làm việc của nhà thiếu nhi cấp huyện do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phân bổ cho huyện ủy, thị ủy và thành ủy để bố trí cho nhà thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố.
 
 
T.M
 
.

các thông tin tiện ích