Nỗ lực để lan tỏa tình yêu biển, đảo

Thứ Tư, 13/01/2021, 21:52 [GMT+7]

Nỗ lực để lan tỏa tình yêu biển, đảo

Thời gian qua, Vùng 4 Hải quân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.


Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền


Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền biển, đảo. Năm 2020, Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân đã biên soạn 4 bộ đề cương tuyên truyền, in hơn 3.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về biển, đảo... Ban tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh đã kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc lựa chọn đối tượng, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức nhiều lớp tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt, ủy viên cấp ủy đảng từ cấp xã đến cấp huyện; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tại 36 trường PTTH trên địa bàn các tỉnh và tổ chức tuyên truyền 33 buổi cho hơn 4.000 lượt người, đạt kết quả tốt. Qua đó, giúp người dân hiểu sâu hơn về tình hình biển, đảo; quan điểm chủ trương và giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong dư luận xã hội.

 

Quân y Vùng 4 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Quân y Vùng 4 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.


Vùng 4 Hải quân đã thành lập nhóm Facebook “Trường Sa”, thu hút hơn 1.800 thành viên tham gia, đăng tải, chia sẻ hàng trăm bài viết tuyên truyền, lan tỏa tình yêu biển, đảo Tổ quốc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, luôn chủ động cung cấp thông tin kịp thời, có chiều sâu, định hướng dư luận trước những vấn đề “nóng”, phức tạp, nhạy cảm trên biển. Qua đó, làm rõ bản chất, âm mưu, ý đồ và hành động xâm phạm chủ quyền biển, đảo của nước ngoài; tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, giải tỏa những thắc mắc, tâm tư, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và của mọi người dân, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển.


Đồng hành giúp đỡ ngư dân


Thời gian qua, Vùng 4 Hải quân đã biên soạn các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Nghị định số 42 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản... Đồng thời, đơn vị chỉ đạo các tàu đi làm nhiệm vụ trên biển thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm quy định, pháp luật của Nhà nước và quốc tế về đánh bắt thủy, hải sản; phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức tuần tra, tuyên truyền, cấp phát tờ rơi, vận động ngư dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật về khai thác thủy, hải sản.  


Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết: “Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo của Vùng 4 với ban tuyên giáo tỉnh ủy 4 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước. Qua đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, ngành. Đặc biệt, làm cho nhân dân cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài ngày càng hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng to lớn của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về những diễn biến tình hình và phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển, đảo; vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam và các lực lượng trong quản lý, đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong hành trình tiến ra biển và làm chủ biển, với mục đích đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về biển vào năm 2030”.


THẾ ANH

 


 

Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Năm 2020, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.500 lượt người dân, cấp phát 2.000 tờ rơi về Luật Biển Việt Nam, tặng 1.600 lá cờ Tổ quốc, hàng nghìn áo phao; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.800 lượt ngư dân; hướng dẫn cho 410 lượt tàu, thuyền vào tránh, trú bão an toàn; cấp cứu hơn 100 ngư dân; cứu kéo, sửa chữa, khắc phục 15 tàu cá bị hỏng hóc; cứu nạn 17 ngư dân bị nạn trên biển trong cơn bão số 9...

 

 

.

các thông tin tiện ích