Nâng cao mức độ hài lòng của người dân

Chủ Nhật, 31/05/2020, 22:18 [GMT+7]

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân

UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vừa có kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND các xã, thị trấn năm 2019. Theo đó, cuộc khảo sát được tiến hành tại 14 UBND cấp xã trên địa bàn huyện với tổng số 840 phiếu (60 phiếu/địa phương). Nhóm khách hàng là nông dân có tỷ lệ cao nhất với 44,8%; nhóm nội trợ, lao động tự do 22,3%; cán bộ, công chức, viên chức 15,5%; kinh doanh 2%...


Kết quả chung toàn huyện, có 35,69% khách hàng rất hài lòng, 56,14% khách hàng hài lòng, số khách hàng đánh giá ở mức trung dung, tạm được là 7,27%, không ghi nhận phản hồi ở mức không hài lòng hoặc rất không hài lòng. Các địa phương được khách hàng đánh giá rất hài lòng cao là: thị trấn Khánh Vĩnh (53 ý kiến); xã Giang Ly (43 ý kiến); xã Khánh Bình (32 ý kiến); các địa phương có đánh giá rất hài lòng thấp là xã Khánh Phú (3 ý kiến) và xã Khánh Thành (5 ý kiến). Chỉ số hài lòng trung bình chung của UBND các xã, thị trấn đạt 84,62%, giảm 3,06% so với năm 2018. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn ở mức cao, vượt 4,62% so với chỉ tiêu UBND huyện giao (hơn 80%). Có 13/14 địa phương có chỉ số lớn hơn 80%, trong đó, dẫn đầu là UBND thị trấn Khánh Vĩnh với chỉ số 90,65%, thấp nhất là UBND xã Khánh Nam với chỉ số 78,07%, đây cũng là địa phương duy nhất không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Năm 2019, chỉ số hài lòng trung bình chung của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt 84,62%.

Năm 2019, chỉ số hài lòng trung bình chung của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt 84,62%.


Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, so với năm 2018, có 4 địa phương có chỉ số tăng là: Khánh Phú, Khánh Bình, Khánh Trung và thị trấn Khánh Vĩnh. Trong đó, Khánh Phú có biên độ tăng cao nhất, đạt 9,9%, đưa địa phương này từ nhóm khá năm 2018 lên nhóm tốt năm 2019; 3 địa phương còn lại tăng hạng từ khá lên tốt. Có 10 địa phương có chỉ số giảm, trong đó, xã Khánh Nam có biên độ giảm lớn nhất 14,6%, tiếp theo là xã Liên Sang 9,06%. Tất cả 6 tiêu chí đánh giá gồm: tiếp cận dịch vụ; điều kiện tiếp đón, phục vụ; thủ tục hành chính; sự phục vụ của cán bộ, công chức; kết quả giải quyết; tiếp nhận thông tin phản hồi đều có chỉ số giảm so với năm 2018. Trong đó, tiêu chí tiếp cận dịch vụ có biên độ giảm lớn nhất, đạt mức giảm 6,82%, tiếp theo là điều kiện tiếp đón và phục vụ giảm 6,63%, các tiêu chí khác giảm nhẹ.


Theo ông Hường, chỉ số tiếp cận dịch vụ giảm mạnh cho thấy việc cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin về bộ thủ tục hành chính, cách thức thực hiện thủ tục hành chính, việc tạo lập và nộp hồ sơ trực tuyến, sự hướng dẫn và giải thích của cán bộ, công chức chưa được tốt. Chỉ số điều kiện tiếp đón và phục vụ giảm mạnh cho thấy cơ sở vật chất một số địa phương đang xuống cấp. Ngoài ra, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tăng cũng là nguyên nhân dẫn đến chỉ số thấp do các bộ phận một cửa bị quá tải.


Kết quả khảo sát cũng ghi nhận có 33 lượt khách hàng đã truy cập vào Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Điều này cho thấy, tỷ lệ người dân nhận biết về dịch vụ này khá thấp, thời gian tới cần có những giải pháp tuyên truyền hiệu quả hơn để cung cấp dịch vụ xuyên suốt đến người dân, gia tăng tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến. Chỉ số tiếp cận dịch vụ và điều kiện tiếp đón, phục vụ sụt giảm, cùng với mức độ nhận biết Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến thấp cho thấy việc cung cấp thông tin, nhất là qua môi trường mạng chưa thực hiện tốt. Điều kiện cơ sở vật chất ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu.


Theo lãnh đạo huyện, để đảm bảo tính minh bạch, khách quan, Phòng Nội vụ đã hợp đồng thuê đơn vị độc lập thực hiện việc điều tra, khảo sát. Các điều tra viên thực hiện việc khảo sát theo hình thức phỏng vấn trực tiếp, có phân công người giám sát nội bộ. Bên cạnh đó, thực hiện việc phúc tra bằng hình thức gọi điện, phỏng vấn trực tiếp với tỷ lệ 20%. Kết quả phúc tra cho thấy, việc điều tra thực hiện đúng người, đúng đối tượng, đạt chất lượng theo yêu cầu, không có trường hợp phải hủy kết quả, điều tra lại. Dựa trên kết quả khảo sát, UBND huyện đã đề nghị các địa phương nghiên cứu, ghi nhận những vấn đề khách hàng hài lòng, tiếp thu những vấn đề khách hàng chưa hài lòng để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan, triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số mức độ hài lòng năm 2020, phấn đấu đạt từ 80% trở lên.


VĨNH THÀNH

 

.

các thông tin tiện ích