Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 22/03/2020, 22:19 [GMT+7]

Một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Để các doanh nghiệp (DN) nắm bắt một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập DN năm 2019, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lương Xuân Thu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh về vấn đề này.

- Xin ông cho biết thời hạn nộp hồ sơ và lưu ý khi khai quyết toán thuế thu nhập DN?

 


- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập DN năm 2019 chậm nhất là ngày 30-3-2020. DN thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập DN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ khai quyết toán thuế thu nhập DN năm theo mẫu số 04/TNDN. Tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập DN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN không phát sinh thường xuyên thì kê khai theo từng lần phát sinh chứ không kê khai quyết toán theo năm.


- Quy định về chi phí liên quan đến tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác như thế nào, thưa ông?


- Trường hợp DN có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN nếu có đầy đủ các hồ sơ như: biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do DN lập; bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của DN ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). Các hồ sơ này được lưu tại DN và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.


- Quy định về chứng từ để xác định chi phí được trừ khi thuê tài sản của cá nhân như thế nào?


- Trường hợp DN thuê tài sản của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà nội dung hợp đồng không quy định DN có nghĩa vụ nộp thuế thay cá nhân thì hồ sơ chứng từ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập DN là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ thanh toán tiền thuê. Trường hợp DN thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng có thỏa thuận DN nộp thuế thay cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cá nhân. Trường hợp DN thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và DN có trách nhiệm nộp thuế thay cá nhân thì DN được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản (bao gồm cả phần thuế nộp thay cá nhân).


- Ông có thể cho biết một số lưu ý về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập DN?

 
- Khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe, mua bảo hiểm xe máy cho người lao động; chi hỗ trợ đi lại ngày lễ, Tết bằng tiền mặt cho cán bộ, nhân viên, người lao động của DN thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN. Trường hợp DN mua dịch vụ quảng cáo trên internet từ các công ty (Google, Facebook không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) và đáp ứng các điều kiện về thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử thì khoản chi này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN. DN có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho Facebook, Google theo quy định.


Phần chi mà vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập DN…


Xin cảm ơn ông!


KIM THAO (Thực hiện)


 

.

các thông tin tiện ích