Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện

Chủ Nhật, 22/03/2020, 22:17 [GMT+7]

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vạn Ninh. Theo đó, diện tích sử dụng đất là 56.183ha; diện tích thu hồi đất 159,3ha; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 207,6ha; diện tích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 33,32ha.


UBND tỉnh giao UBND huyện Vạn Ninh công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch được duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất và các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích...


THANH HẢI

 

.

các thông tin tiện ích