Gần 100 đại biểu tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người

Thứ Ba, 16/07/2019, 13:11 [GMT+7]

Gần 100 đại biểu tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người

Trong 2 ngày 16 và 17-7, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người.

 

Ông Đỗ Văn Đại - Vụ phó Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dôn tộc báo cáo chuyên đề Công tác phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người ở nước ta - thuận lợi và thách thức.
Ông Đỗ Văn Đại - Vụ phó Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc báo cáo chuyên đề Công tác phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người ở nước ta - thuận lợi và thách thức.
 
 
Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh; đại diện một số sở, ngành; cán bộ làm công tác dân tộc, tuyên truyền đến từ các huyện, thị, thành phố, xã, phường, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Các đại biểu đã được tập huấn các nội dung: Công tác phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người ở nước ta - thuận lợi và thách thức; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết và tích cực tham gia phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người gắn với thực hiện tốt các chính sách dân tộc; tình hình công tác dân tộc; công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
Các đại biểu tham dự tập huấn.

 

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các học viên có thêm kiến thức để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, biện pháp tuyên truyền… qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức trước tác hại của ma túy, mại dâm, mua bán người và cách phòng, chống góp phần cùng các cấp, ngành đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi cộng đồng đồng.
 
Mã Phương
 
.

các thông tin tiện ích