Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Chủ Nhật, 23/06/2019, 22:24 [GMT+7]

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nha Trang: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Qua nửa nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện nghị quyết đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Nha Trang đã hoàn thành tốt 5/6 chỉ tiêu, đồng thời phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu còn lại vào cuối nhiệm kỳ.


Tạo khí thế thi đua sôi nổi


Nửa nhiệm kỳ qua, tổ chức hội đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước như: phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; hướng về phụ nữ và trẻ em vùng biển và hải đảo; phòng, chống bạo lực học đường. Bên cạnh đó, phát động 100% chi, tổ phụ nữ tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì và nhân rộng các mô hình tương thân tương ái như: “Hoa trạng nguyên”, “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, “Hũ gạo tình thương”… đến toàn thể cán bộ chi hội và hội viên phụ nữ.

 

Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.

Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.


Ngoài ra, hội còn chú trọng triển khai thực hiện 2 khâu đột phá là: nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất các chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội cũng được quan tâm, nhất là công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bạo lực học đường; tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc…


Bà Nguyễn Thị Phương Duyên - Chủ tịch Hội LHPN TP. Nha Trang cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, tổ chức hội từ thành phố đến cơ sở đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bộ máy tổ chức hội từng bước được củng cố, phong trào hội ngày càng được xã hội hóa cao, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia. Các phong trào thi đua cũng được triển khai hiệu quả. Qua đó, đã góp phần thực hiện khá tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra.


Đạt 5/6 chỉ tiêu


Theo kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ, phụ nữ TP. Nha Trang đã thực hiện tốt 5/6 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội phụ nữ đã đề ra. Đó là, hàng năm có 96,49% (nghị quyết 90%) hội viên phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức pháp luật, chính sách liên quan, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; 87,25% (nghị quyết 80%) hội viên phụ nữ tham bảo hiểm y tế; 384 (nghị quyết 270) hộ gia đình thực hiện đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động gia đình “5 không 3 sạch”; 71,8% (nghị quyết 30%) người vay vốn ngân hàng được tư vấn, đào tạo nghề mỗi năm, qua đó vươn lên thoát nghèo với tỷ lệ từ 23% trở lên/xã, phường; tỷ lệ thu hút hội viên từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội đạt 80% (nghị quyết 80%) với gần 61.000 hội viên. Chỉ có chỉ tiêu phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 135 phụ nữ ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp chưa đạt. Đến nay, hội mới chỉ giới thiệu được 77 phụ nữ ưu tú (đã kết nạp 44 chị), so với chỉ tiêu đề ra, mới đạt 57,03%.  


Bà Nguyễn Thị Phương Duyên cho biết, trong nửa nhiệm kỳ tới, tổ chức hội tiếp tục duy trì và phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Hội sẽ kiến nghị với Thành ủy Nha Trang chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chính trị; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát cấp ủy cơ sở về việc thực hiện Chỉ thị số 21 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Song song đó, hội sẽ chỉ đạo các hội cơ sở tăng cường tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, xem xét kết nạp, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu này vào cuối nhiệm kỳ.


M.Thiết 

.

các thông tin tiện ích