Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn về tài chính

Thứ Ba, 12/02/2019, 23:05 [GMT+7]

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn về tài chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019.


Theo đó, UBND tỉnh giao Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) chủ trì, thực hiện truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Đồng thời, chủ trì, phối hợp cung cấp số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư hợp đồng với trung tâm tới các cơ quan liên quan; trực tiếp thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý. 


Các hoạt động trên phải đảm bảo sự tiếp nối với các hoạt động trợ giúp pháp lý đã thực hiện trong năm 2018 và bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.


T.M

.

các thông tin tiện ích