Tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng

Thứ Ba, 03/11/2015, 21:50 [GMT+7]

Ngày 3-11, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và dự toán thu ngân sách năm 2016.


Tính đến ngày 29-10, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt gần 10.800 tỷ đồng, bằng gần 90% so với cùng kỳ. Dự kiến, tổng thu NSNN năm 2015 có khả năng không đạt dự toán do thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt rất thấp (bằng khoảng 40,6% so với dự toán); riêng thu nội địa đạt khá, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ... Về dự toán năm 2016, tổng thu cân đối NSNN tăng khoảng 13,5% so với ước thực hiện năm 2015.

 
Tại cuộc họp, ông Trần Sơn Hải đề nghị từ nay đến cuối năm, các ngành cần tập trung khai thác nguồn thu vãng lai, đôn đốc thu hồi nợ đọng để tăng nguồn thu NSNN. Ngành Thuế tỉnh xác định các khoản hụt thu, nguyên nhân và những nguồn bù đắp hụt thu để đề ra biện pháp quản lý thu hiệu quả. Đồng thời, xem xét phân cấp quản lý, giao chỉ tiêu thu giữa Cục Thuế và các chi cục...


N. KIM

.

các thông tin tiện ích