Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chủ Nhật, 23/08/2020, 22:22 [GMT+7]

Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Ngày 29/9/2008, UBND huyện Cam Lâm cấp GCN số phát hành AN 312663; tại thửa đất số 343, tờ 14, diện tích 1.910 m2, loại đất BHK cho hộ ông Huỳnh Cải và bà Phan Thị Túc. Địa chỉ đất: TDP Bãi Giếng 1, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 5/12/2008 hộ ông Huỳnh Cải và bà Phan Thị Túc chuyển nhượng thửa đất số 343, tờ 14, diện tích 1.910 m2 lại cho bà Huỳnh Thị Lập, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.


Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp Giấy chứng nhận cho bà Huỳnh Thị Lập.


 

.

các thông tin tiện ích