Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:34 [GMT+7]

Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Chận do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 15/6/2009 đối với một phần thửa đất số: 913, tờ bản đồ số: 19, diện tích: 209,6m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Thế Lương và bà Ngô Thị Kim Lan ( 31 Hải Đức, phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Chận theo quy định

.

các thông tin tiện ích