Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:41 [GMT+7]

Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quý do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 18/10/2013 đối với thửa đất số: 375, tờ bản đồ số: 07, diện tích: 3655m2. Nay là thửa đất số 159, tờ bản đồ số: 35, diện tích: 3752,6m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Cữ và bà Nguyễn Thị Đông ( Thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quý theo quy định.

 

.

các thông tin tiện ích