Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:36 [GMT+7]

Thông báo về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trịnh Thị Lý do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay năm 2005 theo Giấy chứng nhận số phát hành: V 067716; số vào sổ: 01799; ngày vào sổ: 22/4/2002.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Đặng Văn Thọ và bà Huỳnh Thị Lãnh ( Thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Trịnh Thị Lý theo quy định.

.

các thông tin tiện ích